SPONSORSHIP

חסויות

חסות יהלום

טרקלין עסקים
200,000 ₪
כולל 40 מ"ר שטח תצוגה

טרקלין העסקים של יריד התיירות מהווה מקום אירוח ומפגש לכל המציגים ואורחיהם לדון בהזדמנויות עסקיות חדשות ושיתופי פעולה, זמן להירגע ולהרים כוסית לחיי הצלחתם.

 • מיתוג נותן החסות לטרקלין העסקים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לטרקלין
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לטרקלין
  • פרסום מתחלף מטעם נותן החסות על גבי מסך הפלזמה בטרקלין
  • מיתוג הטרקלין בתיאום עם הנהלת התערוכה
 • דברי פתיחה מטעם נציג נותן החסות בטקס הפתיחה של התערוכה
 • שטח תצוגה 40 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרזנטציה מקצועית עד שעתיים באולם הכנסים
 • פרסום על גבי 20 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת יהלום באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פלטינום

ארוחת הבוקר המסורתית
160,000 ₪
כולל 30 מ"ר שטח תצוגה

ארוחת הבוקר של השגרירים הינה אירוע ייחודי ליריד התיירות במסגרתו נפגשים כ-400 שגרירים, קונסולים ואנשי הסגל הדיפלומטי הזר בישראל, שרים וראשי המשלחות הזרות, אנשי משרד החוץ, ראשי ובכירי תעשיית התיירות בישראל, ראשי חברות התעופה של ישראל וחברות זרות, מלונאים, סיטונאים ומפעילי תיירות בכירים בישראל.

 • מיתוג נותן החסות לאירוע השגרירים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לאירוע
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לאירוע
  • מיתוג מתחם האירוע בתיאום עם הנהלת התערוכה
 • שטח תצוגה של 30 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעתיים) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 15 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות זהב

קפה IMTM
120,000 ₪
כולל 25 מ"ר שטח תצוגה

בית הקפה הממוקם לצד התערוכה מארח את מבקרי התערוכה המעוניינים בשתייה חמה וקרה ונשנוש קל לצידה, ופתוח במהלך כל שעות פעילות התערוכה.

מיתוג נותן החסות לאזור בית הקפה

  • לוגו נותן החסות על כוסות חד פעמיות בהן יעשה שימוש בבית הקפה
  • לוגו נותן החסות על השילוט שיוצב בכניסה לבית הקפה
  • מיתוג מתחם בית הקפה בתיאום עם הנהלת התערוכה ואקספו תל אביב 
 • שטח תצוגה של 25 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 10 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת זהב באתר, בפרסומים ובשילוט 

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

תיקים
למבקרים המקצועיים בתערוכה
105,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה

לוגו נותן החסות על גבי תיקי אלבד (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר בתערוכה

 

 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר, בפרסומים ובשילוט 

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

שרוכים לתגי השם
למבקרים המקצועיים בתערוכה
105,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה

לוגו נותן החסות על גבי שרוכי תגי השם (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר בתערוכה

 

 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר, בפרסומים ובשילוט 

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פרסום

פרסום
27,000 ₪

פרסום נותן החסות במסגרת חבילות הפרסומים השונות של התערוכה

 • מודעת פרסום של נותן החסות על גבי עמוד אחד באזור הרישום  לתערוכה
 • סרטון וידאו של נותן החסות יוקרן על גבי המסך המרכזי באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו נותן החסות באתר, בפרסומים ובשילוט

מדיניות השתתפות בתערוכת IMTM

תנאי תשלום

התשלום בש"ח, בתוספת מע"מ על פי חוק. 

מקדמה בגובה 50% תשולם עם חתימת טופס ההזמנה. יש להסדיר את יתרת התשלום במלואה עד לא יאוחר מיום 10 במרץ 2024. 

תשומת ליבכם: מציד שלא העביר את התשלום במלואו בהתאם לתנאי התשלום הקבועים לעיל, חברת הבינוי מטעמו לא תורשה להקים את ביתן התצוגה עבורו והשתתפותו בתערוכה לא תתאפשר. אנא הימנעו מאי נעימויות! 

תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר 49260000 בבנק לאומי, סניף מספר 865 ברח' ברודצקי 43 רמת אביב, תל אביב ע"ש ארטרא בע"מ, ח.פ. 510936347 או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה בכתובת רח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, ת.ד. 9352 תל אביב 6109202

SWIFTCODE: LUMIILITTLV

IBAN: IL12 0108 6500 0004 9260 000

כל תשלום באמצעי אחר או לחשבון בנק אחר שאינו בהתאם לאמור לעיל, לא יתקבל וייחשב כאילו לא שולם כלל. 

מדיניות ביטול

ככל שקיומן של נסיבות ביטחוניות בתל אביב ימנעו את קיומה של התערוכה ויחייבו את מארגני התערוכה לבטלה, הזמנת המציג תבוטל ללא חיוב בדמי ביטול ויבוצע החזר כספי מלא. 

ככל שהתערוכה תתקיים כסדרה, תחול מדיניות הביטול שלהלן:

הודעת ביטול שהתקבלה עד לא יאוחר מיום 14 בפברואר 2024 – החזר של 75% מסכום ההזמנה הכולל.

הודעת ביטול שהתקבלה החל מיום 16 בפברואר 2024 – החזר של 50% מסכום ההזמנה הכולל. 

הודעת ביטול שהתקבלה החל מיום 15 במרץ 2024 – החזר של 50% מסכום ההזמנה הכולל, במידה ושטח התערוכה נמכר לאחר. אחרת, לא יינתן החזר כלל. 

למען הסר ספק, בשום מקרה לא יבוצע החזר חלקי או מלא על פריטי הזמנה שבוצעו ו/או הופקו בפועל, כדוגמת שלטי חוצות, שרוכים ממותגים, תיקים וכיו"ב.  

חזרה לראש הדף