SPONSORSHIP

חסויות

חסות יהלום

טרקלין עסקים
200,000 ₪
כולל 40 מ"ר שטח תצוגה

טרקלין העסקים של יריד התיירות מהווה מקום אירוח ומפגש לכל המציגים ואורחיהם לדון בהזדמנויות עסקיות חדשות ושיתופי פעולה, זמן להירגע ולהרים כוסית לחיי הצלחתם.

 • מיתוג נותן החסות לטרקלין העסקים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לטרקלין
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לטרקלין
  • פרסום מתחלף מטעם נותן החסות על גבי מסך הפלזמה בטרקלין
  • מיתוג הטרקלין בתיאום עם הנהלת היריד
 • דברי פתיחה מטעם נציג נותן החסות בטקס הפתיחה של היריד
 • שטח תצוגה 40 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרזנטציה מקצועית עד שעתיים באולם הכנסים
 • פרסום על גבי 20 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג היריד הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת יהלום באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פלטינום

ארוחת הבוקר המסורתית
160,000 ₪
כולל 30 מ"ר שטח תצוגה

ארוחת הבוקר של השגרירים הינה אירוע ייחודי ליריד התיירות במסגרתו נפגשים כ-400 שגרירים, קונסולים ואנשי הסגל הדיפלומטי הזר בישראל, שרים וראשי המשלחות הזרות, אנשי משרד החוץ, ראשי ובכירי תעשיית התיירות בישראל, ראשי חברות התעופה של ישראל וחברות זרות, מלונאים, סיטונאים ומפעילי תיירות בכירים בישראל.

 • מיתוג נותן החסות לאירוע השגרירים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לאירוע
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לאירוע
  • מיתוג מתחם האירוע בתיאום עם הנהלת היריד
 • שטח תצוגה של 30 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעתיים) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 15 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג היריד הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות זהב

קפה IMTM
120,000 ₪
כולל 25 מ"ר שטח תצוגה

בית הקפה הממוקם לצד היריד מארח את מבקרי התערוכה המעוניינים בשתייה חמה וקרה ונשנוש קל לצידה, ופתוח במהלך כל שעות פעילות היריד.

מיתוג נותן החסות לאזור בית הקפה

  • לוגו נותן החסות על כוסות חד פעמיות בהן יעשה שימוש בבית הקפה
  • לוגו נותן החסות על השילוט שיוצב בכניסה לבית הקפה
  • מיתוג מתחם בית הקפה בתיאום עם הנהלת היריד ומרכז הירידים
 • שטח תצוגה של 25 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 10 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג היריד הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת זהב באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

תיקים
למבקרים המקצועיים ביריד
105,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה

לוגו נותן החסות על גבי תיקי אלבד (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר ביריד

 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג היריד הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

שרוכים לתגי השם
למבקרים המקצועיים ביריד
105,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה

לוגו נותן החסות על גבי שרוכי תגי השם (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר ביריד

 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג היריד הדיגיטלי
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר, בפרסומים ובשילוט

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פרסום

פרסום
27,000 ₪

פרסום נותן החסות במסגרת חבילות הפרסומים השונות של היריד

 • מודעת פרסום של נותן החסות על גבי עמוד אחד באזור הרישום  לתערוכה
 • סרטון וידאו של נותן החסות יוקרן על גבי המסך המרכזי באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • פרסום בקטלוג התערוכה הדיגיטלי
 • לוגו נותן החסות באתר, בפרסומים ובשילוט
חזרה לראש הדף