SPONSORSHIP

חסויות

חסות יהלום

טרקלין עסקים
180,000 ₪
כולל 40 מ"ר שטח תצוגה

טרקלין העסקים של יריד התיירות מהווה מקום אירוח ומפגש לכל המציגים ואורחיהם לדון בהזדמנויות עסקיות חדשות ושיתופי פעולה, זמן להירגע ולהרים כוסית לחיי הצלחתם.

 • מיתוג נותן החסות לטרקלין העסקים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לטרקלין
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לטרקלין
  • פרסום מתחלף מטעם נותן החסות על גבי מסך הפלזמה בטרקלין
  • מיתוג הטרקלין בתיאום עם הנהלת היריד
 • דברי פתיחה מטעם נציג נותן החסות בטקס הפתיחה של היריד
 • תצוגה וירטואלית החל מתאריך 9 בפברואר הכוללת, בין היתר:
  • פרופיל, לוגו, פרסומים וסרטון שיווקי של נותן החסות
  • צ'אט און ליין עם משתתפי האירוע, כולל שיחות וידאו
  • קוד גישה לעד 30 נציגים בו זמנית
 • שטח תצוגה 40 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • וובינר של עד שעתיים בפלופורמה הווירטואלית כולל שיווק לקהל במסגרת פרסומי התערוכה
 • פרזנטציה מקצועית עד שעתיים באולם הכנסים
 • מודעת פרסום בעמוד הראשי של הפלטפורמה הווירטואלית
 • פרסום על גבי 20 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת יהלום באתר, בפלטפורמה הווירטואלית, בפרסומים, בשילוט ובקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פלטינום

ארוחת הבוקר המסורתית
150,000 ₪
כולל 30 מ"ר שטח תצוגה

ארוחת הבוקר של השגרירים הינה אירוע ייחודי ליריד התיירות במסגרתו נפגשים כ-300 שגרירים, קונסולים ואנשי הסגל הדיפלומטי הזר בישראל, שרים וראשי המשלחות הזרות, אנשי משרד החוץ, ראשי ובכירי תעשיית התיירות בישראל, ראשי חברות התעופה של ישראל וחברות זרות, מלונאים, סיטונאים ומפעילי תיירות בכירים בישראל.

 • מיתוג נותן החסות לאירוע השגרירים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לאירוע
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לאירוע
  • מיתוג מתחם האירוע בתיאום עם הנהלת היריד
 • תצוגה וירטואלית החל מתאריך 9 בפברואר הכוללת, בין היתר:
  •  פרופיל, לוגו, פרסומים וסרטון שיווקי של נותן החסות
  • צ'אט און ליין עם משתתפי האירוע, כולל שיחות וידאו
  • קוד גישה לעד 20 נציגים בו זמנית
 • שטח תצוגה של 30 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • וובינר של עד שעתיים בפלופורמה הווירטואלית כולל שיווק לקהל במסגרת פרסומי התערוכה
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעתיים) באולם המציגים
 • מודעת פרסום בעמוד הראשי של הפלטפורמה הווירטואלית
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 15 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום באתר, בפלטפורמה הווירטואלית, בפרסומים, בשילוט ובקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות זהב

קפה IMTM
110,000 ₪
כולל 25 מ"ר שטח תצוגה

בית הקפה הממוקם לצד היריד מארח את מבקרי התערוכה המעוניינים בשתייה חמה וקרה ונשנוש קל לצידה, ופתוח במהלך כל שעות פעילות היריד.

מיתוג נותן החסות לאזור בית הקפה

  • לוגו נותן החסות על כוסות חד פעמיות בהן יעשה שימוש בבית הקפה
  • לוגו נותן החסות על השילוט שיוצב בכניסה לבית הקפה
  • מיתוג מתחם בית הקפה בתיאום עם הנהלת היריד ומרכז הירידים 
 • תצוגה וירטואלית החל מתאריך 9 בפברואר הכוללת, בין היתר:
  •  פרופיל, לוגו, פרסומים וסרטון שיווקי של נותן החסות
  • צ'אט און ליין עם משתתפי האירוע, כולל שיחות וידאו
  • קוד גישה לעד 15 נציגים בו זמנית 
 • וובינר של עד שעתיים בפלופורמה הווירטואלית כולל שיווק לקהל 
  במסגרת פרסומי התערוכה
 • שטח תצוגה של 25 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • מודעת פרסום בעמוד הראשי של הפלטפורמה הווירטואלית
 • פרסום על גבי 10 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת זהב באתר, בפלטפורמה הווירטואלית, בפרסומים, בשילוט ובקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

תיקים
למבקרים המקצועיים ביריד
90,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה

לוגו נותן החסות על גבי תיקי אלבד (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר ביריד

 

 

 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר, בפלטפורמה הווירטואלית, בפרסומים, בשילוט ובקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

שרוכים לתגי השם
למבקרים המקצועיים ביריד
90,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה

לוגו נותן החסות על גבי שרוכי תגי השם (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר ביריד

 

 

 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר, בפלטפורמה הווירטואלית, בפרסומים, בשילוט ובקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פרסום

פרסום
25,000 ₪

מודעת פרסום של נותן החסות על גבי עמוד אחד באזור הרישום  לתערוכה

 

 • מודעת פרסום שתופיע בעמוד הראשי של הפלטפורמה הווירטואלית של התערוכה
 • לוגו נותן החסות בפלטפורמה הווירטואלית של התערוכה
 • סרטון וידאו של נותן החסות יוקרן על גבי המסך המרכזי באזור הרישום
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות באזור תל אביב רבתי
 • עמוד פרסום בקטלוג התערוכה
 • לוגו נותן החסות באתר, בפרסומים, בשילוט ובקטלוג התערוכה

וובינר וירטואלי

וובינר
15,000 ₪
 • סדנת וובינר** של עד שעתיים אשר תעלה בפלטפורמה הווירטואלית
 • הסדנא תיכלל בתכנית הסדנאות הווירטואליות של התערוכה
 • הסדנא תופק בשיתוף וסיוע המארגנים, אשר יתאמו עם המרצים, יערכו וישדרו את הסדנא במועד כפי שיתואם
 • הסדנא תשווק לקהל מבקרי היריד ותקודם במסגרת פרסומי התערוכה

** הסדנא מותנית בהזמנת שטח תצוגה בתערוכה העולה על 20 מ"ר

חזרה לראש הדף