SPONSORSHIP

חסויות

חסות יהלום

טרקלין עסקים
180,000 ₪
כולל 40 מ"ר שטח תצוגה

טרקלין העסקים של יריד התיירות מהווה מקום אירוח

ומפגש לכל המציגים ואורחיהם לדון בהזדמנויות עסקיות חדשות ושיתופי פעולה, זמן להירגע ולהרים כוסית לחיי הצלחתם.

 • מיתוג נותן החסות לטרקלין העסקים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לטרקלין
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לטרקלין
  • פרסום מתחלף מטעם נותן החסות על גבי מסך הפלזמה התלוי בטרקלין
  • נותן החסות יהיה רשאי למתג את הטרקלין בתיאום עם הנהלת היריד
   (מיתוג הטרקלין באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות)
 • דברי פתיחה מטעם נציג נותן החסות בטקס הפתיחה של היריד
 • שטח תצוגה 40 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי.
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
  (הפקת הסרטון באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות) ***
 • פרזנטציה מקצועית עד שעתיים באולם המציגים
 • פרסום על גבי 20 שלטי חוצות
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת יהלום באתר היריד
 • לוגו מובלט ברמת יהלום בפרסומי היריד
 • לוגו מובלט ברמת יהלום בשילוט היריד
 • לוגו מובלט ברמת יהלום בקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות פלטינום

ארוחת הבוקר המסורתית
150,000 ₪
כולל 30 מ"ר שטח תצוגה

ארוחת הבוקר של השגרירים הינה אירוע ייחודי ליריד התיירות במסגרתו נפגשים כ-300 שגרירים, קונסולים ואנשי הסגל הדיפלומטי הזר בישראל, שרים וראשי המשלחות הזרות, אנשי משרד החוץ, ראשי ובכירי תעשיית התיירות בישראל, ראשי חברות התעופה של ישראל וחברות זרות, מלונאים, סיטונאים ומפעילי תיירות בכירים בישראל.

 • מיתוג נותן החסות לאירוע השגרירים
  • לוגו נותן החסות על ההזמנות לאירוע
  • לוגו נותן החסות בשילוט הכניסה לאירוע
  • נותן החסות יהיה רשאי למתג את מתחם האירוע בתיאום עם הנהלת
   היריד (מיתוג האירוע באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות)
 • שטח תצוגה של 30 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעתיים) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
  (הפקת הסרטון באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות) ***
 • פרסום ב- 15 שלטי חוצות
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום באתר היריד
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום בפרסומי היריד
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום בשילוט היריד
 • לוגו מובלט ברמת פלטינום בקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות זהב

קפה IMTM
110,000 ₪
כולל 25 מ"ר שטח תצוגה

בית הקפה הממוקם לצד היריד מארח את מבקרי התערוכה המעוניינים בשתייה חמה וקרה ונשנוש קל לצידה, ופתוח במהלך כל שעות פעילות היריד.

 • מיתוג נותן החסות לאזור בית הקפה
  • לוגו נותן החסות על כוסות חד פעמיות בהן יעשה שימוש בבית הקפה
   לוגו נותן החסות על השילוט שיוצב בכניסה לבית הקפה
  • נותן החסות יהיה רשאי למתג את מתחם בית הקפה בתיאום עם הנהלת
  • היריד ומרכז הירידים (מיתוג בית הקפה באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות)
 • שטח תצוגה של 25 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
  (הפקת הסרטון באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות) ***
 • פרסום על גבי 10 שלטי חוצות
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת זהב באתר היריד
 • לוגו מובלט ברמת זהב בפרסומי היריד
 • לוגו מובלט ברמת זהב בשילוט היריד
 • לוגו מובלט ברמת זהב בקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

תיקים
למבקרים המקצועיים ביריד
90,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה
 • לוגו נותן החסות על גבי תיקי אלבד (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר ביריד
 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום
  (הפקת הסרטון באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות) ***
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות
 • עמוד פרסום בקטלוג היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף באתר היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף בפרסומי היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף בשילוט היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף בקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חסות כסף

שרוכים לתגי השם
למבקרים המקצועיים ביריד
90,000 ₪
כולל 18 מ"ר שטח תצוגה
 • לוגו נותן החסות על גבי שרוכי תגי השם (כ- 12,000) המחולקים לקהל המקצועי המבקר ביריד
 • שטח תצוגה של 18 מ"ר ביריד על בסיס מקום פנוי
 • פרזנטציה מקצועית (עד שעה) באולם המציגים
 • הקרנת סרטון וידאו של נותן החסות על גבי מסך LED באזור הרישום.
  (הפקת הסרטון באחריותו ועל חשבונו של נותן החסות) ***
 • פרסום על גבי 5 שלטי חוצות
  • עמוד פרסום בקטלוג היריד
  • לוגו מובלט ברמת כסף באתר היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף בפרסומי היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף בשילוט היריד
 • לוגו מובלט ברמת כסף בקטלוג היריד

*** כפוף למכירתן של מינימום 3 חבילות חסות ***

חזרה לראש הדף